Camping Silversand

Resande anmälan

Alla resenärer måste fylla i resande anmälan i receptionen.

I anmälan fylls i bla. alla namnena på resenärena samt födelse år på dessa. Fordonets (fordonernas) register nummer anmäls också.