Camping Silversand

Ordnings regler

Ordningsregler

 

Alla personer och fordon som kommer till området skall anmäla sig i receptionen.

Besök till kunder med reserverad plast anmäler sig också i receptionen och betalar personavgiften och vid behov också extrabil avgift.

En del av platserna är märkta i naturen och då måste receptionen ha den informationen.

Platsens eluttag har en 10A säkring. Ett eluttag per plats.

Det är förbjudet att byta säkring eller koppla förbi säkringen.

På området är det obligatoriskt att följa givna hastighets begränsningar samt andra trafikmärken.

Att köra med motorfordon annanstans än på körledarna är förbjudet.

Onödig användning av motorfordon på området skall undvikas.

Fasta arrangemang och byggnader är förbudet på Din lägerplats.

Avståndet mellan tält, husbil och hus vagn skall i regel vara minst fyra meter.

√Ėvernattning p√• l√§geromr√•det √§r till√•tet √§ndas i t√§lt, husvagn, husbil eller omr√•dets stugor.

Tystnaden är mellan klockan 23:00 och 6:00. Då är all användning av motorfordon förbjudet. Körbommarna är stängda under tystnaden. Om man har behov av att lämna området före klockan 6, bör man föregående kväll flytta ut sin bil. Under Midsommaren och Regatta veckoslutet råder avvikande tystnadstider.

Under tystnaden:

· Spelar man inte musik

· Spelar man inte bollspel

· Använder man inte skateboard eller motsvarande utrustning

· Man för inte oljud och skriker.

Då du använder radio, television eller andra motsvarande utrusningar tar du alltid i beaktande medmänniskorna. Se till att Dina barns lekar och spel inte stör omgivningen.

Föräldrarna ansvarar för sina barns uppträdande och att de följer givna regler.

Respektera medmänniskans behov av att få vara ifred alla tider av dygnet.

Användning berusnings medel som ställer till störelseväckande beteende är förbjudet.

Det är förbjudet att föra in på området, skjutvapen, farliga eggvapen och andra störande utrustningar.

Glasflaskor och föremål är förbjudna på stranden och campingområdets allmänna utrymmen.

Hundar och andra sällskapsdjur skall hållas kopplade och rastning sker på områden som är för detta ändamål.

Det är ändas tillåtet att göra upp eld på ändamålsenlig plats, dvs. grillplatser.

Det är förbjudet att använda el-grill och engångs grillar på camping området.

Det är förbjudet att idka försäljning på området utan camping-områdets ägarens skriftliga medgivande.

Hittegods förs till personalen och hos dem kan man söka saknade saker mot beskrivning.

Avfall sorteras per angivelse på avfallslådan som befinner sig vid utfartsbommen. Det är inte tillåtet att lägga rosk-posarna i allmänna utrymmenas rosk-korgar

Aska och grillkol får ändas sättas i askfat, finns vid köksbyggnaden.

Personlighygien, diskning, tvättning av mat, mattillagning och byktvätt sker på platser utsedda för dessa.

Allmän bastu under säsong tid på morgonen och torsdag kväll. Under andra tider kan du hyra bastu, vänligen kontakta personalen.

Tvättrum för byke finns i sanitetsbyggnaden 1 och den är öppen 9-18 och är i fri användning av våra gäster. Dock så att en maskin per gång per kund. Du tar i beaktande att andra också kan behöva använda maskinerna.

Vid användning av varmvatten tar du medmänniskorna i beaktande och använder vatten sparsamt.

Stranden är till för alla våra gäster.

Håll lägerplatsen städig och ren och akta träd och planteringar.

Om man bryter mot dessa regler kan det leda till utvisning från området.

 

Nalle-Stan stugorna

Sähköposti Tulosta PDF

Stugorna i Nalle-Stan är nu klara för uthyrning

 

Stugorna är riktade till familjer eller par. 2 vuxna och två barn.

 

Inredningen av stugorna består av två två personers liggsoffor, bord och stolar .

Egen duch och toalett.

 

Kaffekokare och kökskärl för 4 personer